ONORARII

Onorariile cabinetului sunt fixate de maiera transparenta conform regulilor de deontologie în vigoare.

Cabinetul pune la disposzitia clientilor sai patru formule de facturare,  fiind aleasa formula cea mai adaptata fiecarui dosar:

Onorarii în functie de timplul acordat dosarului

Prestatiile juridice realizate sunt facturate în functie de numarul de ore înregistrate, pe baza unui tarif orar care variaza în functie de natura dosaruli tratat, de statutul juridic si fiscal al clientului (societati comerciale, profesionali, persoane fizice platind sau nu TVA). Tariful orar include toate cheltuielile cabinetului cu exceptia cheltuielilior exterioare (deplasare, avocat correspondent, taxe judiciaare etc).

Onorarii forfetare

Pentru anumite proceduri simple, o suma forfetara globala si intangibila poate fi fixata cu clientul de la prima întîlnire.

Onorarii în functie de rezultat

In anumite dosare este posibil sa se prevada un onorariu de rezultat în plus de onorariile fixe. In general se stabileste un procentaj în functie de rezultatul obtinut (ex: suma obtinuta, pierderea eviatata).

Abonament anual

Anumite prestatii juridice periodice, regulare pot fi facturate pe baza unui abonament anual. Acesta formula permite clientului, pe baza unui onorariu fixat la începutul perioadei, sa beneficieze de serviciile nostre juridice de-a lungul periodei convenite.