FORMARE

Existenta legii ne putînd fi ignorata de nimeni, este imperatif de a se forma sau informa îninte de a luo o decizie. Aceasta este cea mai buna maniera de a preveni litigiile.

Cabinetul propune ore de formare, de informare în cadrul competentelor sale juridice.

Subiectele sedintelor de formare si frecventa lor sunt determinate în functie de cerintele clientilor, de evolutia legislative si jurisprudentiala sau în functie de imperativele clientilor, caz în care sorere de formare sunt fixate de maniera individuala.

Puteti,  bien înteles,  sa ne cereti sau propuneti subiecte de formare juridica în functie de imperativele Dv.