Mediere & Solutionare amiabila litigii

LEXVOCATIS favorizeaza modurile alternative de rezolvare a confilctelor. Analizarea situatiei globale permite clientilor sa aleaga o solutie negociata pertinenta, evitînd astfel riscul une optiuni judicare riscante.

Inainte de a propune o solutie argumentata, cabinetul evalueaza toate elementele dosarului:

  • interese economice si financiare
  • situatia personala profesionala si familiala a protagonistilor
  • riscurile de responsabilitate civila
  • necesitatea de a prezerva sau stabili noi relatii comerciale
  • dorinta de a obtine o solutie de principiu  la o problema juridica
  • situation sociala a societatii si obtinerea solutiilor altor  specialisti ( banca, expert-contabil, notar, asigurare)

Cabinetul propune sfaturi juridice adaptate situatiei clientului. Solutiile propuse se înscriu în timp de maniera durabila. Interesul nostru este apararea interesului clientului.

In aceasta linie de idei, misiunea fixata este de a privilegia în anumite situatii propunerea mediatiei sau a arbitrajului pentru a evita riscul une proceduri lungi si riscante.