Patrimoniu

LEXVOCATIS propune de asemenea solutii juridice pentru protectia securitatii juridice patrimoniale ale clientilor sai.  Cabinetul studiaza si propune clientilor solutii juridice adecvate pentru prezervarea patrimoniului lor personal si professional.

LEXVOCATIS analizeaza situatia clientului si propune solutii personalizate în functie de specificitatea fiecarui client, tinînd astfel cont de evolutia fiecaruia lor patromoniala în timp si spatiu.

Tinînd cont de faptul ca fiecare client este diferit,  modul de a trata si solutiona problemele juridice sunt adaptate pe masura clientului. Domeniul juridic de interventie poate fi de exemplu :

  •  Organizarea si gestiunea patrimoniului privat
  • Transmisia patrimoniului privat
  • Organizarea si gestiunea patrimoniului profesional
  • Transmisia patromoniului profesional
  • e.t.c.